Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των υποψηφίων, για μία (1) θέση ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ για το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Επιμελητή Β΄ (κωδ.θέσης 6.98), μετά τις συνεντεύξεις, 5η Έγκριση 2023 Υ.Υ.»