×

Μήνυμα σφάλματος

  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_basic. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_provision_ldap_users. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_sso. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).

Η  Γραμματεία Νοσοκομείου χορηγεί πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Ο ασθενής υποβάλει σχετική αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να παραλάβει το πιστοποιητικό.

Στη συνέχεια η Γραμματεία θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενών καθώς και ο ιατρικός φάκελος θεωρούνται προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.