Η  Γραμματεία Νοσοκομείου χορηγεί πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Ο ασθενής υποβάλει σχετική αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να παραλάβει το πιστοποιητικό.

Στη συνέχεια η Γραμματεία θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενών καθώς και ο ιατρικός φάκελος θεωρούνται προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.