Η Προγραμματισμένη -Τακτική Εισαγωγή πραγματοποιείται καθημερινά εκτός απογευματινών ,Σαββατοκύριακου και αργιών.

Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους Ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Η Επείγουσα-Έκτακτη Εισαγωγή πραγματοποιείται καθημερινά καθόλο το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και του Σαββατοκύριακου.

Ο ασθενής προσέρχεται στα Εξωτερικά Ιατρεία, εξετάζεται από τον εφημερεύοντα Ιατρό και αφού κρίνει αναγκαία την άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται η

η Επείγουσα Εντολή Εισαγωγής, με την  οποία ο ασθενής εισάγεται στο Νοσοκομείο.

Τηλ. Γραφείου Κίνησης Ασθενών:2664360362, 2664360266