ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                           ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ- ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  (ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

1

ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ