Την Τετάρτη 05/09/18 τέθηκε σε λειτουργία ο Μαστογράφος του Νοσοκομείου. Τα ραντεβού κλείνονται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και στα τηλέφωνα 2664360228 και 2664360284,  12:00-14:00.