Της Ιατρικής Υπηρεσίας προΐσταται ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ο οποίος υποβοηθείται στο έργο του από το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

     ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

     ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

*

ΤΟΜΕΙΣ

α

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

β

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

γ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

                                                                                                                                                         

 

                                           ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

 

2

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

*ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ

3

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

*ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ

 

*Οι ανωτέρω ιατρικές Ειδικότητες / Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Παράλληλα,στα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα λειτουργούν τα κάτωθι Εξωτερικά Ιατρεία

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Πνευμονολογικό
 • Νεφρολογικό και Γαστρεντερολογικό

 

                              ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

2

ΟΡΘΟΕΔΙΚΟ

3

ΩΡΛ

*ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

4

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

5

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

6

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η ανωτέρω Ιατρική Ειδικότητα- Ειδική Μονάδα δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στα πλαίσια του αντίστοιχου Ιατρικού Τμήματος.

Στα πλαίσια του χειρουργικού τομέα λειτουργούν τα κάτωθι Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Χειρουργικό,
 • Ορθοπεδικό,
 • Ωτορινολαρυγγολογικό,
 • Μαιευτικό- Γυναικολογικό,
 • Ουρολογικό,
 • Οφθαλμολογικό.

Στο Χειρουργικό Τομέα του νοσοκομείου εντάσσεται και η λειτουργία ενός οδοντιατρείου.

 

 

                             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

2

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

3

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

4

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ   (Τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν αν και δεν αποτυπώνονται στον ισχύοντα οργανισμό)

 

*ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

1

ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ      (Δε λειτουργεί)

*ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ