Ελληνικά

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε προσφορά, μέχρι Τετάρτη  14-02-2018 και ώρα 11:00 (σύμφωνα με την καταχώρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου), για 17.000 lt πετρέλαιο κίνησης για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών.