Η τρέχουσα Λίστα Χειρουργείων του Γ.Ν-Κ.Υ. Φιλιατών