ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα και η μη διάκριση των ασθενών για την παροχή χειρουργικών επεμβάσεων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της αρίθμ Α3α/οικ 97136/23-12-16(ΦΕΚ 4316/Β/30-12-16) απόφασης και της αρίθμ Α3α/οικ.4121/19-1-17 εγκύκλιου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που αφορούν τη Λίστα Χειρουργείου, το Νοσοκομείο μας θα αναρτά κάθε εβδομάδα τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ανά χειρουργική ειδικότητα..

Οι κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής είναι :

Κατηγορία

Εκτίμηση Περιστατικών

Εκτιμώμενος Χρόνος Αναμονής

1

Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα

Μέχρι 2 εβδομάδες

2

Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα

Επέμβαση σε 3-4 εβδομάδες

3

Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

Επέμβαση σε 8-12 εβδομάδες

4

Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

Επέμβαση σε 24 εβδομάδες

5

Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

Επέμβαση σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 εβδομάδων