ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                              ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2664360232

2

ΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2664360227

3

ΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4

ΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ