×

Μήνυμα σφάλματος

  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_basic. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_provision_ldap_users. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_sso. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).
Ελληνικά

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της συντήρησης και επισκευής βλαβών του αξονικού τομογράφου του οίκου GE τύπου Hispeed Fxi (χωρίς λυχνία), προϋπολογισμού δαπάνης 23.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου Φιλιατών.