×

Μήνυμα σφάλματος

  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_basic. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_provision_ldap_users. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_sso. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, το Ειδικό Γραφείο και Αυτοτελές Τμήμα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α. Ιατρική

β. Νοσηλευτική

γ. Διοικητική−Οικονομική

 ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Ειδικό Γραφείο και το Αυτοτελές Τμήμα υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου−Κέντρου Υγείας.