Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ στους χώρους του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται η στάθμευση στον αύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται η παραμονή επισκεπτών και συνοδών εκτός του ωραρίου επισκεπτηρίου. Αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, απαιτείται άδεια.

Συστήνεται η αποφυγή παρουσίας παιδιών.

Απαγορεύεται η ανάθεση καθηκόντων αποκλειστικής αδελφής σε άτομο που δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα αποκλειστικών που εκδίδεται από την 6η ΥΠΕ.

Ο ασθενής και οι συνοδοί οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της ησυχίας και της καθαριότητας όλων των χώρων. Δεν επιτρέπεται να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να διατηρούν τρόφιμα, αναψυκτικά, καφέδες και άνθη μέσα στους θαλάμους νοσηλείας.

Ο ασθενής και οι συνοδοί οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου, να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό και να διευκολύνουν το έργο του.

Ο ασθενής υποχρεούται στην τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως αυτές υπαγορεύονται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο προσωπικό.

Ο ασθενής υποχρεούται να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας με την είσοδό του στο νοσοκομείο (βιβλιάριο υγείας, ΑΜΚΑ, ιατρικό εισιτήριο κτλ.), ενώ εάν είναι ανασφάλιστος θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο της νοσηλείας του στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Ο ασθενής υποχρεούται να δώσει αληθείς πληροφορίες κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού για τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε (ανεξάρτητα από την αιτία προσέλευσης) και την λαμβανομένη φαρμακευτική αγωγή.

Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις εντολές των ιατρών, να λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή και την παρεχόμενη από το νοσοκομείο τροφή.

Ο ασθενής υποχρεούται να παραμένει στο νοσοκομείο καθ΄ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας. Όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή έξοδό του απ΄ αυτό, αιτείται άδεια από τον Διευθυντή της κλινικής.

Ο ασθενής υποχρεούται να υπογράφει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Σε περίπτωση διανοητικής ανικανότητας αυτού και σε επείγουσες καταστάσεις ζητείται η συγκατάθεση του ατόμου που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

Ο ασθενής οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων ασθενών.