Η έκδοση εξιτηρίου γίνεται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Εξιτήρια εκδίδονται καθημερινά από  7:00 πμ έως 15:00μμ,εκτός αργιών και Σαββατοκύριακου.

Οταν ο θεράπων ιατρός κρίνει ,ότι ο ασθενής μπορεί να εξέλθει από το Νοσοκομείο εκδίδει την εντολή ιατρικού εξιτηρίου,το οποίο  φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του Δ/ντή η Επιμελητή της αντίστοιχης κλινικής την οποία νοσηλεύθηκε.

Τα εξιτήρια που δίδονται από τις κλινικές,επίσημες αργίες,Σαββατοκύριακα,κλπ,στους ενδιαφερόμενους,εκδίδονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Ελληνικά