×

Μήνυμα σφάλματος

  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_basic. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_ad_provision_ldap_users. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: ldap_sso. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/internet/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).
  • Warning: unlink(/var/www/internet/sites/default/files/css/follow.css): Permission denied στην drupal_unlink() (γραμμή 2308 του /var/www/internet/includes/file.inc).

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού δαπάνης 21.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την...

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με ανταλλακτικά, για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την...

Σελίδες