Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε προσφορά, μέχρι  Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 11:00 για τα ελαστικά του αυτοκινήτου του Νοσοκομείου μας FORD RANGER (αγροτικό) ,διαστάσεων 265/70/R15 112H για ασφάλτινη χρήση, για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών.

Η αποστολή των προσφορών παρακαλώ να γίνεται είτε με τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ) στο 26640...

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να καλύψει τις ανάγκες του, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ειδών του συνημμένου πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο...

Σελίδες